top of page

Organisationsglädje

"..att tillsammans med samlad kraft framåt, för individ, team och ledning skapa & leva tydlighet kring syfte & stödjande värderingar". Det här handlar om LIVSHÄLSA och ORGANISATIONSGLÄDJE med hållbarhetsfokus inom: organisation, ledarskap, indivdens hälsa, relationer/ psykosocial arbetsmiljö, agil utveckling, effektiv kommunikation och resultat"

Minanda Fritz

Tjänster

Skräddarsydda upplägg som passar just dig och ditt företag!

Tjänster

Projekt

Vad är arbetsmiljöekonomi?

 

Redan på 90-talet förstod företag att flera faktorer påverkar företagens effektivitet och resultat. Utredningen ledde till att påvisa dessa faktorers betydelse för företagets ekonomi:

Ledarskapet

Syfte/värderingar

Team

Individ

Fysisk miljö-ergonomi

Tony Ivergård
Statens Arbetsgivarverk

Utvärdering av primär stressprevention med fokus på det agila arbetssätter, psykosocial arbetsmiljö och hälsa.

Minanda Frit "magister"

Stressprevention & Agil transformation

Prevention av organisatoriska rotorsaker till stress genom införandet av det Agila arbetssättet inom en högteknologisk multinationell svensk koncern. 

Företagsprojekt

 

Ofta börjar företagsprojekten med att VD alt chef på företaget går en ledarskapsutveckling. Utmaningar som "värderingar på papper", oklart syfte och mål, ineffektivitet, samarbetsproblem gör att ledaren ofta väljer att ta in hela sin ledningsgrupp för att tillsammans lösa utmaningarna. Resultaten av projekten har uteslutande gjort att företagets omsättning ökat.

Vill du veta mer kontakta
Minanda Fritz

Projekt
Om

Om

Minanda ha 30 års erfarenhet av att ge stöd i syfte och värderingsfrågor, psykosocial arbetsmiljö, konflikthantering, stress prevention för individer, grupper och organisationer.

Sedan 1993, klinisk erfarenhet av klienter i ledarutveckling, individuell rådgivning och terapi. Hon har en förkärlek till att arbeta med helheten runt individer i sin kliniska verksamhet och har under åren fått mycket erfarenhet och bra resultat med b la konflikthantering, livskriser, trauma-bearbetning, sorgeprocesser, parterapi, utmattningsdepression, ångestproblematik och missbruk. Minanda har bidragit till begreppet"management by yoga" och att chefer förbättrar sitt ledarskap med hjälp av yoga speciellt med den form som hon själv grundat som omfattar helheten. Magangement by My Spirit Yoga! 

 

Minanda är Legitimerad Psykoterapeut (Integrerar AFT & KBT)

Minandas Fritz utbildning

Akademisk

​​

Legitimerad psykoterapeut med integrativ inriktning.

Psykoterapeut programmet med integrativ inriktning där; 

Steg 1, 60 HP, med KBT och missbruk som inriktning på (KI) 

Steg 2, 90 HP med AFT och psykodynamisk inriktning på (SAPU) . 

-Uppsats om gråtens betydelse i psykoterapiprocessen.

Teknologie magister 67,5 HP inom ergonomi med fokus på stressprevention och det Agia arbetssättet på  (KTH)  

-Uppsats om stressprevention och dett agila arbetssätet inom en svensk verkstadskoncern. 

Fil. Kand. i psykologi och organisationspsykologi180 HP på (SU). 

-Uppsats om arrbetsmiljöekonomi

DBT dialektiskt beteendeterapi på Karoliska Institutet 6,7 HP 

(på diplomen nedan har personnummer och datum tagit bort)

Undersköterska Stadshagens gymnasium

Gymnasieekonom - Fridhemsplans gymnasium

Kurser

Förändringsledning arbetsmiljöforum

Access förändringslednings konsult

Certifierad Access Consiousness Facilitator sedan 2009

Chaordic förändringsledning konsult - syftes och värderingsarbete inom företag och organisationer
Dipl. Ljudlekare med Henry Soludde

Övertonslärare utbildning med uppdateringar 7 år Danny Becher
Auktoriserad Feng Shui konsult sedan 2000
Certifierad Onenesstrainer och Facilitator 10 år i Indien
Certifierad inom Ortemolekulär medicin & Biofeedback.
Dipl. Yogalärare

Grundare

Designer av My Spirit - yogalifestyle

Grundare av Emotional Memory Clearing TM EMC-Terapi sedan 1993
Grundare och utbildningsansvarig av My Spirit yogalärarutbildning anno 2003​

Office and Mobile + 46 70 467 82 77
Email: minanda@livshalsa.se

LivsHälsa AB innehar F-Skattesedel och ansvarsförsäkring

 

Läs mer om Minanda på  Livshälsa

 

 

Kontakt

  • Facebook - Grey Circle

Kontakta Minanda Fritz med din förfrågan:

Please feel free to contact Minanda in Swedish or English

Tel: +46 70-467 82 77 | Mail: minanda@livshalsa.se

Adress: Livshälsa AB, Banergatan 9, 114 56 STOCKHOLM

Välkommen att fylla i din mailadress för att få Livshälsas nyhetsbrev

Kontakt
bottom of page