top of page

 

Att skapa tydlighet kring syfte och värderingar i ett företag skapar en samlad kraft framåt. Många företag och organisationer saknar ett väl definierat syfte som är förankrat i organisationen. Det är även en bristvara med tydliga värderingar som vägleder arbetet i organisationen. Avsaknaden av ett tydligt syfte och värderingar ger en mindre fokuserad organisation, innefektivitet med bristfälligt commitment som resulterar i bristande resultat, återkoppling och utvärdering samt bristande gemenskap i organisaionen och företag. 

Om man inte ser var man ska,  hur ska man då veta om man är på fel väg och göra en förändring i tid?

Om man jämför Chaordic med gamla organisationsmodeller som ”Command and Control” a la Taylorism och Fayol-organisationer och de nackdelar som finns där är att det är en person som bestämmer exakt vad andra ska göra. Det innebär att man måste detaljstyra personer och där finns inte plats för kreativitet utan mycket tid ligger på att kontroller att andra gör det dom ska.

Medan Chaordic som står för kopplingen mellan kaos och ordning.

Denna organisationsmetoden stödjer framtidens organisation där man uppmanar medarbetaren att vara kreativ inom ramen för syfte och värderingar. Men inte att man inte får tänka i nya koncept, utan snarare; Hur kan vi göra detta ännu bättre? Hur kan vi göra ännu bättre koncept och involvera ännu bättre människor som kan nå syftet väglett av värderingarna. Chaordic passar som handen i handsken med Agila metoden och agila arbetssätt och ledarskap. Självstyrande grupper blir omöjligt utan ett tydligt syfte och vägledande värderingar och riktlinjer.
 

Chaordic är hel metodik för att bygga 2000-talets organiska organisationer som är fokuserade och kreativa på samma gång. Dee Hock som utvecklat Chaordic metoden är grundare av VISA-kortet och före detta president för VISA International. Pärlan Fritz har lärt Chaordic metoden direkt av Dee Hock i USA och applicerar de grundläggande chaordiska principerna i företagscoaching och företagsutveckling sedan 12 år. Minanda och Pärlan har tillsammans jobbat med chaordic sen 2001.

 

 

Chaordic Coaching -

making business purpose and values

bottom of page