top of page

 

Hur kan världens äldsta livsfilosofi "yogan" användas i företaget för att skapa Empowerment*?


Vi har långa erfarenhet av att stödja och utbilda individier om Livshälsa. Det innebär i praktiken att vi under strategidagar, teambuildingsdagar, ledningsgruppsdagar föreläser, i både praktik och teori, om Livshälsa i företaget. Det innebär hur man tar eget ansvar som livsstil och hälsa men också hur man hanterar känslor och konflikter. Nära yogans filosofier ligger även Access Coaching som utgör metoder för att uppnå önskat resultat.

 

Vi har också erfarenhet av modiga ledningsgrupper som vill skapa ett djupare förtroende och tillit till varandra och blir duktigare på att kommunicera och skapa effektivtet kring beslutsfattande. 

 

Vi erbjuder dessa tjänster både på vår gård i Dalarna, Levagården konferens, samt på plats på just ditt företag. 

Kontakta oss så berättar vi mer om hur ni kan frigöra energin hos medarbetarna och öppna upp hela företagets potential.

 

*Egenmakt motsvarar det engelska ordet empowerment och syftar till att en individ i en organisation, stat eller annan grupp skall känna att denne har makt över sin egen situation, sina arbetsuppgifter, sin närmiljö etc.

 

 

 

Personlig utveckling i grupp

bottom of page