top of page

KBT - Kognitiv Beteendeterapi

 

Kognitiv Beteendeterapi är tredje vågen inom evidensbaserad psykoterapi. En kombination av KT kognitiv terapi och ren BT beteende terapi. KBT används bland annat vid stress, ångestproblematik, fobier, depression, missbruk samt aggressivitet. I bland kan den även kombineras  med ACT som står för acceptans och engagemansterapi.

 

Syftet med KBT är att skapa klarhet kring beteendemönster och vad som hindrar en person att må bra och leva ett med livskvalitet. Utmärkande i behandlingen är exponering för det man undviker och att lära sig att bete sig på ett mera funktionellt sätt. 

 

DBT - dialektisk beteende terapi används vid självskadande beteende såsom ätande störningar, att skära sig, instabil personlighet. Där fokuseras bland annat på känslohantering och relationshantering.

 

 

bottom of page